EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:183:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 183, 20 maj 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
20 maj 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 997/2004 av den 17 maj 2004 om ändring av beslut nr 2730/2000/EKSG om import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutning av den interimsöversyn av antidumpningsåtgärderna som skall göras enligt det beslutet

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 998/2004 av den 17 maj 2004 om ändring av förordning (EG) nr 950/2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryssland

4

 

*

Rådets förordning (EG) nr 999/2004 av den 17 maj 2004 om tillämpningen av förordning (EG) nr 1531/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av färgtelevisionsmottagare med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Malaysia och Konungariket Thailand, och om avslutande av förfarandet avseende import av färgtelevisionsmottagare med ursprung i Republiken Singapore

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1000/2004 av den 18 maj 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av vissa kornorienterade elektroplåtar och band av kisellegerat elektrostål med en bredd av mer än 500 mm med ursprung i Ryska federationen och om registrering av import av dessa elektroplåtar

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1001/2004 av den 18 maj 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryska federationen och Ukraina och om registrering av sådan import

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1002/2004 av den 18 maj 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kaliumklorid med ursprung i Republiken Vitryssland, Ryska federationen och Ukraina och om registrering av import av kaliumklorid med ursprung i Republiken Vitryssland och Ryska federationen

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1003/2004 av den 19 maj 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1004/2004 av den 18 maj 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1005/2004 av den 19 maj 2004 om en särskild interventionsåtgärd för havre i Finland och Sverige

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1006/2004 av den 19 maj 2004 om i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens kan beviljas som lämnats in för den delkvot II för fryst nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 780/2003

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1007/2004 av den 19 maj 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1008/2004 av den 19 maj 2004 om införande av en provisorisk utjämningstull på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1009/2004 av den 19 maj 2004 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

61

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/496/EG:
Rådets beslut av den 17 maj 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas Department of Homeland Security

83

Avtal mellan europeiska gemenskapen och amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till bureau of customs and border protection inom förenta staternas department of homeland security

84

 

 

Kommissionen

 

*

2004/497/EG:
Kommissionens beslut av den 17 maj 2004 om upphävande av kommissionens beslut nr 303/96/EKSG rörande godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med import till gemenskapen av vissa kornorienterade elektroplåtar med ursprung i Ryssland

86

 

*

2004/498/EG:
Kommissionens beslut av den 18 maj 2004 om godtagande av ett åtagande som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kiselkarbid med ursprung i bland annat Ukraina

88

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top