EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:161:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 161, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 161
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 855/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 3069/95 om ett inspektionssystem i gemenskapens regi för gemenskapens fiskefartyg som fiskar i regleringsområdetför Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra delar (NAFO) 1
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 856/2004 av den 29 april 2004 om fastställande med verkan från och med den l maj 2004 av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på överföringar och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna 6
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 857/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som från den l maj 2004 skall tillämpas på löner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna i de nya medlemsstaterna 11
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 858/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av storleken på och villkoren för ersättning enligt artikel 56c i tjänsteföreskrifterna som kompensation för svåra arbetsförhållanden 14
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 859/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 495/77 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap samt villkoren för och storleken på denna ersättning 23
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 860/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning 26
*Rådets förordning (EG) nr 861/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 685/2001 på transportområdet med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 29
*Rådets förordning (EG) nr 862/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2888/2000 på transportområdet med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 35
*Rådets förordning (EG) nr 863/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av Europaparlamentets ochrådets förordning (EG) nr 2327/2003 på transportområdet med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 44
*Rådets förordning (EG) nr 864/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om en anpassning av den med anledning av anslutningen av Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen 48
*Rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 97
*Rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten 128
*Rådets förordning (EG) nr .867/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 144

SV


De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.


Top