EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:157:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 157, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 157
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004
Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 845/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV BESLUT NR 163/2001/EG OM GENOMFÖRANDE AV ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR RANSCHFOLK INOM DEN EUROPEISKA AUDIOVISUELLA PROGRAMINDUSTRIN (MEDIA-YRKESUTBILDNING) (2001-2005) 1
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 846/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV RÅDETS BESLUT 2000/821/EG OM GENOMFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT STIMULERA UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING AV EUROPEISKA AUDIOVISUELLA VERK (MEDIAPLUS - UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING) (2001-2005) 4
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 847/2004 AV DEN 29 APRIL 2004 OM FÖRHANDLING OM OCH GENOMFÖRANDE AV LUFTFARTSAVTAL MELLAN MEDLEMSSTATER OCH TREDJE LÄNDER 7
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 848/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM INRÄTTANDE AV ETT HANDLINGSPROGRAM FÖR GEMENSKAPEN FÖR ATT FRÄMJA ORGANISATIONER SOM PÅ EUROPEISK NIVÅ VERKAR FÖR JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 18
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/41/EG AV DEN 21 APRIL 2004 OM UPPHÄVANDE AV VISSA DIREKTIV OM LIVSMEDELSHYGIEN OCH HYGIENKRAV FÖR TILLVERKNING OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV VISSA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL OCH OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 89/662/EEG OCH 92/118/EEG SAMT RÅDETS BESLUT 95/408/EG 33
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/48/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM SÄKERSTÄLLANDE AV SKYDDET FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 45
*RÅDETS DIREKTIV 2004/74/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV DIREKTIV 2003/96/EG NÄR DET GÄLLER MÖJLIGHETEN FÖR VISSA MEDLEMSSTATER ATT TILLÄMPA TILLFÄLLIG SKATTEBEFRIELSE ELLER TILLFÄLLIGA SKATTENEDSÄTTNINGAR FÖR ENERGIPRODUKTER OCH ELEKTRICITET 87
*RÅDETS DIREKTIV 2004/75/EG AV DEN 29.4.2004 OM ÄNDRING AV DIREKTIV 2003/96/EG NÄR DET GÄLLER MÖJLIGHETEN FÖR CYPERN ATT TILLÄMPA TILLFÄLLIG SKATTEBEFRIELSE ELLER TILLFÄLLIGA SKATTENEDSÄTTNINGAR FÖR ENERGIPRODUKTER OCH ELEKTRICITET 100
*RÅDETS DIREKTIV 2004/76/EG AV DEN 29.4.2004 OM ÄNDRING AV DIREKTIV 2003/49/EG VAD GÄLLER MÖJLIGHETEN FÖR VISSA MEDLEMSSTATER ATT TILLÄMPA ÖVERGÅNGSPERIODER NÄR DET GÄLLER TILLÄMPNINGEN AV ETT GEMENSAMT SYSTEM FÖR BESKATTNING AV RÄNTOR OCH ROYALTIES SOM BETALAS MELLAN NÄRSTÅENDE BOLAG I OLIKA MEDLEMSSTATER 106

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
*(2004/465/EG)RÅDETS BESLUT AV DEN 29.4.2004 OM ETT EKONOMISKT BIDRAG FRÅN GEMENSKAPEN TILL MEDLEMSSTATERNAS PROGRAM FÖR FISKERIKONTROLL 114
*(2004/466/EG)RÅDETS BESLUT AV DEN 29.4.2004 OM ÄNDRING AV DEN GEMENSAMMA HANDBOKEN FÖR ATT INFÖRA ÅTGÄRDER FÖR RIKTADE GRÄNSKONTROLLER AV MINDERÅRIGA MED MEDFÖLJANDE VUXEN 136

SV


De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.


Top