EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 72, 11 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 72
47 årgången
11 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 435/2004 av den 8 mars 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien 1
*Rådets förordning (EG) nr 436/2004 av den 8 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Tjeckiska republiken 15
*Rådets förordning (EG) nr 437/2004 av den 8 mars 2004 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av stor regnbåge med ursprung i Norge och Färöarna 23
*Rådets förordning (EG) nr 438/2004 av den 8 mars 2004 om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den utvidgade antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1023/2003 på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn avsända från Argentina, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Argentina 42
Kommissionens förordning (EG) nr 439/2004 av den 10 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 44
Kommissionens förordning (EG) nr 440/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 441/2004 av den 9 mars 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 442/2004 av den 10 mars 2004 om fastställande av enhetsbelopp för förskott på produktionsavgifterna inom sockersektorn för regleringsåret 2002/2003 51
*Kommissionens förordning (EG) nr 443/2004 av den 10 mars 2004 om fastställande av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet, för leveransperioden 2003/2004 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 444/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1535/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 54
*Kommissionens förordning (EG) nr 445/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG beträffande djurtarmar, ister och utsmält fett samt kaninkött och kött av hägnat vilt (1) 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 446/2004 av den 10 mars 2004 om upphävande av ett antal beslut om animaliska biprodukter (1) 62
*Kommissionens förordning (EG) nr 447/2004 av den 10 mars 2004 om bestämmelser för att underlätta övergången från stöd enligt förordning (EG) nr 1268/1999 till stöd enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1260/1999 för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 448/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003 66
Kommissionens förordning (EG) nr 449/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal 78
Kommissionens förordning (EG) nr 450/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (citroner) 81
Kommissionens förordning (EG) nr 451/2004 av den 10 mars 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen) 83
Kommissionens förordning (EG) nr 452/2004 av den 10 mars 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 85

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/235/EC
*Kommissionens beslut av den 1 mars 2004 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och Sverige [delgivet med nr K(2004) 582] (1) 86

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2295/2003 av den 23 december 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg (EUT L 340 av den 24.12.2003) 91
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top