EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:070:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 70, 09 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 70
47 årgången
9 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd 8
Kommissionens förordning (EG) nr 424/2004 av den 8 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 425/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2004 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 426/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av gemenskapens försäljningspriser för fiskeåret 2004 för de fiskeprodukter som förtecknas i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 427/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2004 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 428/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2004 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 429/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2004 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 430/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2004 30
*Kommissionens direktiv 2004/20/EG av den 2 mars 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klorprofam som verksamt ämne (1) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/227/EC
*Rådets beslut av den 26 februari 2004 om ändring av beslut 2002/736/EG om tillåtelse för Republiken Grekland att införa en åtgärd som avviker från artiklarna 2 och 28a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG angående harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 35
2004/228/EC
*Rådets beslut av den 26 februari 2004 om bemyndigande för Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 37
Kommissionen
2004/229/EC
*Kommissionens beslut av den 5 mars 2004 om förteckningen över de anläggningar i Lettland som fått godkännande att exportera färskt kött till gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 662] (1) 39
2004/230/EC
*Kommissionens beslut av den 5 mars 2004 om ändring av beslut 2003/467/EG när det gäller förklaringen om att vissa provinser i Italien är fria från bovin tuberkulos och bovin brucellos [delgivet med nr K(2004) 666] (1) 41
2004/231/EC
*Kommissionens beslut av den 8 mars 2004 om avslutande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Amerikas förenta stater 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top