EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:064:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 64, 02 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 64
47 årgången
2 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring 1
*Rådets förordning (EG) nr 378/2004 av den 19 februari 2004 om förfarandet för ändring av Sirenehandboken 5
*Rådets förordning (EG) nr 379/2004 av den 24 februari 2004 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2004-2006 7
Kommissionens förordning (EG) nr 380/2004 av den 1 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 381/2004 av den 1 mars 2004 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det förste anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 276/2004 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 382/2004 av den 1 mars 2004 om undantag från förordning (EG) nr 1535/2003 när det gäller leveransperioderna för torkade plommon som framställts av Enteplommon för regleringsåret 2003-2004 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 av den 1 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationerna 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 384/2004 av den 1 mars 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 385/2004 av den 1 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2341/2003 om undantag från förordning (EG) nr 780/2003 beträffande en delkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 av den 1 mars 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2201/96 och förordning (EG) nr 1535/2003 när det gäller numren i Kombinerade nomenklaturen för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 387/2004 av den 1 mars 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" (Arbroath Smokies) 27
Kommissionens förordning (EG) nr 388/2004 av den 1 mars 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 29
Kommissionens förordning (EG) nr 389/2004 av den 1 mars 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 32
Kommissionens förordning (EG) nr 390/2004 av den 1 mars 2004 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 391/2004 av den 1 mars 2004 om ändring för trettionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/391/EC
*Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om återtagande av personer utan uppehållstillstånd 38
Kommissionen
2004/198/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2004 om ändring av beslut 2002/794/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller fjäderfäkött samt produkter och beredningar därav som är avsedda att användas som livsmedel och som importerats från Brasilien [delgivet med nr K(2004) 557] (1) 39
2004/199/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2004 om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller erkännande av vissa provinser i Italien som officiellt fria från brucellos [delgivet med nr K(2004) 558] (1) 41
2004/200/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 2004 om åtgärder för att förhindra att pepinomosaikvirus införs till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 581] 43
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
2004/201/JHA
*Rådets beslut 2004/201/RIF av den 19 februari 2004 om förfarandet för ändring av Sirenehandboken 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top