EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:039:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 39, 11 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 39
47 årgången
11 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter 1
Kommissionens förordning (EG) nr 227/2004 av den 10 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 228/2004 av den 3 februari 2004 om övergångsbestämmelser avseende förordning (EG) nr 565/2002 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 229/2004 av den 10 februari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 565/2002 beträffande inlämningstiden för importlicensansökningar för vitlök avseende den första tremånadersperioden av importåret 2004-2005 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 230/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1972/2003 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 231/2004 av den 10 februari 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 15
Kommissionens förordning (EG) nr 232/2004 av den 10 februari 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 17
Kommissionens förordning (EG) nr 233/2004 av den 10 februari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 18
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/133/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/133/GUSP av den 10 februari 2004 om restriktiva åtgärder mot extremister i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2001/542/GUSP 19

Rättelser
*Rättelse till kommissionens beslut 2004/81/EG av den 6 januari 2004 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter, särskilt när det gäller vissa anslutande länder (EUT L 17 av den 24.1.2004) 23
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top