EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:012:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 12, 17 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 12
47 årgången
17 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien 1
Kommissionens förordning (EG) nr 75/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 30
Kommissionens förordning (EG) nr 76/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 133:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 32
Kommissionens förordning (EG) nr 77/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 133:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 34
Kommissionens förordning (EG) nr 78/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 86:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 36
Kommissionens förordning (EG) nr 79/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 305:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 37
Kommissionens förordning (EG) nr 80/2004 av den 16 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 mars till 31 maj 2004 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 81/2004 av den 16 januari 2004 om inledande av offentliga auktioner av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen 40
Kommissionens förordning (EG) nr 82/2004 av den 16 januari 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 52:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 43
Kommissionens förordning (EG) nr 83/2004 av den 16 januari 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet
Rådet
2004/55/EC
*Europaparlamentet och rådets beslut av den 22 december 2003 om utnämning av den oberoende övervakningsmyndighet som föreskrivs i artikel 286 i EG-fördraget (Europeiska datatillsynsmannen) 47
Kommissionen
2004/56/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och test som inleddes 2002 när det gäller förökningsmaterial och plantor av Prunus domestica i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG 48
2004/57/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och tester i gemenskapen när det gäller utsäde och förökningsmaterial av gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus och Allium ascalonicum som inleddes 2003 inom ramen för rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG 49
2004/58/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och test som inleddes 2003 när det gäller förökningsmaterial och plantor av Prunus domestica i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG 50
2004/59/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och test när det gäller förökningsmaterial för prydnadsväxter av arterna Chamaecyparis, Ligustrum vulgare och Euphorbia fulgens som inleddes 2002 i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG 51
2004/60/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om fortsatta under 2004 jämförande försök och test när det gäller förökningsmaterial för prydnadsväxter av arterna Chamaecyparis, Ligustrum vulgare, Euphorbia fulgens och blomsterlökar (Narcissus) som inleddes 2003 i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG 52
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/61/CFSP
*Rådets beslut 2004/61/GUSP av den 26 maj 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Slovakien om Republiken Slovakiens väpnade styrkors deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 53
Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Slovakien om Republiken Slovakiens väpnade styrkors deltagande i de EU-ledda styrkorna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 54
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top