EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:295:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 295, 13 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 295
46 årgången
13 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1984/2003 av den 8 april 2003 om inrättande av ett system för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1985/2003 av den 10 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 427/2003 om en produktspecifik övergångsskyddsordning för import med ursprung i Folkrepubliken Kina 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1986/2003 av den 12 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 45
*Kommissionens förordning (EG) nr 1987/2003 av den 12 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 98/2003 beträffande den prognostiserade försörjningsbalansen för Azorerna för spannmål och oljeväxter, den prognostiserade försörjningsbalansen för Madeira för vegetabiliska oljor, socker och kött, den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna för spannmål och oljeväxter, humle, produkter avsedda som foder, mjölk och mjölkprodukter samt kött 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 1988/2003 av den 12 november 2003 om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Amerikas förenta stater under 2004 inom ramen för vissa kvoter enligt GATT-avtalen 54
*Kommissionens förordning (EG) nr 1989/2003 av den 6 november 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder 57
Kommissionens förordning (EG) nr 1990/2003 av den 12 november 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 78
*Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2003 av den 12 november 2003 om ändring för tjugofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 81
*Kommissionens direktiv 2003/104/EG av den 12 november 2003 om tillstånd för isopropylester av analogt hydroximetionin 83
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top