EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:287:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 287, 05 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 287
46 årgången
5 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1947/2003 av den 4 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1948/2003 av den 4 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag vid export av ost till Kroatien och Ryssland och om undantag från den förordningen 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1949/2003 av den 3 november 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2003 av den 4 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1918/2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1951/2003 av den 4 november 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 18
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top