EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 18 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 268
46 årgången
18 oktober 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1) 1
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG 24
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1) 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1832/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1833/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av exportbidrag för griskött 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1834/2003 av den 17 oktober 2003 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1835/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under oktober månad 2003 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 50
Kommissionens förordning (EG) nr 1836/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 128:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1837/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 128:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1838/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 300:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 55
Kommissionens förordning (EG) nr 1839/2003 av den 17 oktober 2003 om den fyrtiosjunde enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 56
*Kommissionens förordning (EG) nr 1840/2003 av den 16 oktober 2003 om upphörande av fiske efter marulk med fartyg under spansk flagg 57
*Kommissionens förordning (EG) nr 1841/2003 av den 17 oktober 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet 58
*Kommissionens förordning (EG) nr 1842/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning för regleringsåret 2004 för EUGFJ, garantisektionen 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 1843/2003 av den 17 oktober 2003 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 2004 61
Kommissionens förordning (EG) nr 1844/2003 av den 17 oktober 2003 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2003 till 29 februari 2004 63
Kommissionens förordning (EG) nr 1845/2003 av den 17 oktober 2003 om rättelse av förordning (EG) nr 1828/2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 65

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/740/EC
*Rådets beslut av den 7 oktober 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om ett system för miljöpoäng som skall tillämpas på den kroatiska transittrafiken genom Österrike fr.o.m. den 1 januari 2003 67
*Information om ikraftträdande av avtalet om ändring av protokollet till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA) 68
Kommissionen
2003/741/EC
*Kommissionens beslut av den 13 augusti 2003 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget (Ärende COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: Interimistiska åtgärder) [delgivet med nr K(2003) 2920] 69
2003/742/EC
*Kommissionens beslut av den 13 oktober 2003 om ändring av beslut 98/371/EEG beträffande import av färskt fläskkött från Slovakien [delgivet med nr K(2003) 3579] (1) 73
2003/743/EC
*Kommissionens beslut av den 14 oktober 2003 om förteckningarna över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 2004 [delgivet med nr K(2003) 3708] 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top