EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:211:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 211, 21 augusti 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 211
46 årgången
21 augusti 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1469/2003 av den 20 augusti 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1470/2003 av den 20 augusti 2003 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2003 av den 20 augusti 2003 om öppnande av förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2004 inom ramen för vissa kvoter som följer av GATT-avtalen 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1472/2003 av den 20 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för druvsaft och druvmust från och med regleringsåret 2003/2004 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1473/2003 av den 20 augusti 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2003 av den 20 augusti 2003 om fastställande, för regleringsåret 2003/2004, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2003 av den 20 augusti 2003 om skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1476/2003 av den 20 augusti 2003 om upphörande av fiske efter birkelånga med fartyg under spask flagg 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2003 av den 20 augusti 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2003 av den 20 augusti 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1479/2003 av den 20 augusti 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 21
*Kommissionens direktiv 2003/77/EG av den 11 augusti 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (1) 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/611/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juni 2003 om Orkney Islands Council Track Record Scheme [delgivet med nr K(2003) 1686] 49
2003/612/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juni 2003 om lån för förvärv av fiskekvoter på Shetlandsöarna (Förenade kungariket) [delgivet med nr K(2003) 1687] (1) 63
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top