EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:158:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 158, 27 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 158
46 årgången
27 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1104/2003 av den 26 maj 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller beräkningen av importtullar för vissa typer av spannmål 1
*Rådets förordning (EG) nr 1105/2003 av den 26 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1106/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1107/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1108/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1109/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1110/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2375/2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1113/2003 av den 26 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2376/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1114/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av de kvantiteter som skall tilldelas importörer av de kvantitativa gemenskapskvoter som är tillämpliga för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina och som skall omfördelas enligt förordning (EG) nr 538/2003 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1115/2003 av den 26 juni 2003 om öppnande av tullkvoter för import av särskilt förmånsråsocker av sockerrör från AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderierna under perioden 1 juli 2003-29 februari 2004 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1116/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av de nedsättningskoefficienter för tredje licensieringsomgången för aktiv förädling som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1488/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1117/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1119/2003 av den 26 juni 2003 om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under nederländsk flagg 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2003 av den 26 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2003 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1121/2003 av den 26 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2003 45
Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1582/2002 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1123/2003 av den 26 juni 2003 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 934/2003 47
Kommissionens förordning (EG) nr 1124/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 581/2003 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1125/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1127/2003 av den 26 juni 2003 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/475/EC
*Rådets beslut av den 18 juni 2003 om ändring av beslut 2000/604/EG om sammansättningen av och stadgarna för Kommittén för ekonomisk politik 55
2003/476/EC
*Rådets beslut av den 18 juni 2003 om översyn av stadgarna för Ekonomiska och finansiella kommittén 58
Kommissionen
2003/477/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juni 2003 om ändring av beslut 2002/251/EG i syfte att upphäva skyddsåtgärderna beträffande fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Thailand [delgivet med nr K(2003) 425] (1) 61

Rättelser
*Rättelse till rådets gemensamma åtgärd 2003/449/GUSP av den 16 juni 2003 om förlängning av Europeiska unionens särskilda representants uppdrag som särskild samordnare för stabilitetspakten i sydöstra Europa (EUT L 150 av den 18.6.2003) 63
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top