EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:143:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 143, 11 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 143
46 årgången
11 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 985/2003 av den 5 juni 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1334/1999 på import av magnesiumoxid med ursprung i Folkrepubliken Kina 1
*Rådets förordning (EG) nr 986/2003 av den 5 juni 2003 om ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 360/2000 på import av dödbränd (sintrad) magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina 5
Kommissionens förordning (EG) nr 987/2003 av den 10 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 988/2003 av den 10 juni 2003 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr 45/2003 EG 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 989/2003 av den 10 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 990/2003 av den 10 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 968/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående anbudsinfordringen för export av korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan 16
Kommissionens förordning (EG) nr 991/2003 av den 10 juni 2003 om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under maj 2003 för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr 2535/2001 18
Kommissionens förordning (EG) nr 992/2003 av den 10 juni 2003 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 20
Kommissionens förordning (EG) nr 993/2003 av den 10 juni 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 21
*Rådets direktiv 2003/43/EG av den 26 maj 2003 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/421/EC
*Kommissionens beslut av den 20 maj 2003 om upphävande av ett undersökningsförfarande beträffande handelshinder bestående av det handelsbruk som tillämpas av Republiken Colombia i samband med importen av motorfordon 33
2003/422/EC
*Kommissionens beslut av den 26 maj 2003 om godkännande av en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest [delgivet med nr K(2003) 1696] (1) 35
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/423/CFSP
*Rådets gemensamma åtgärd 2003/423/GUSP av den 5 juni 2003 om Europeiska unionens militära operation i Demokratiska republiken Kongo 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top