EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 07 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 141
46 årgången
7 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 975/2003 av den 5 juni 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av konserverad tonfisk enligt KN-nummer 16041411, 16041418 och 16042070 1
Kommissionens förordning (EG) nr 976/2003 av den 6 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 977/2003 av den 6 juni 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2003-30 juni 2004) 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 978/2003 av den 5 juni 2003 om upphörande av fiske efter lubb med fartyg under spansk flagg 14
Kommissionens förordning (EG) nr 979/2003 av den 6 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 15
Kommissionens förordning (EG) nr 980/2003 av den 6 juni 2003 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1895/2002 16
Kommissionens förordning (EG) nr 981/2003 av den 6 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 17
Kommissionens förordning (EG) nr 982/2003 av den 6 juni 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 18
Kommissionens förordning (EG) nr 983/2003 av den 6 juni 2003 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 19
Kommissionens förordning (EG) nr 984/2003 av den 6 juni 2003 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/403/EC
*Rådets beslut av den 26 maj 2003 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (1) 23
2003/404/EC
*AVS-EG-ministerrådets beslut nr 1/2003 av den 16 maj 2003 om Demokratiska republiken Östtimors anslutning till AVS-EG-partnerskapsavtalet 25
*Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet om regler för handeln med vissa fiskar och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan 26
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top