EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:124:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 124, 20 maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 124
46 årgången
20 maj 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser 1
Kommissionens förordning (EG) nr 860/2003 av den 19 maj 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 861/2003 av den 19 maj 2003 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i maj 2003 enligt förordning (EG) nr 638/2003 6
Kommissionens förordning (EG) nr 862/2003 av den 19 maj 2003 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 8
Kommissionens förordning (EG) nr 863/2003 av den 19 maj 2003 om ändring av förordningarna (EG) nr 1939/2001, (EG) nr 1940/2001 och (EG) nr 346/2003 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapens inre marknad av ris som innehas av de grekiska, italienska och franska interventionsorganen och som är avsett att användas som foder 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 864/2003 av den 19 maj 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för export till vissa tredje länder av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 865/2003 av den 19 maj 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians) 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19 maj 2003 om ändring för artonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 19
Kommissionens förordning (EG) nr 867/2003 av den 19 maj 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 596/2003 23
Kommissionens förordning (EG) nr 868/2003 av den 19 maj 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det tredje anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 604/2003 26
Kommissionens förordning (EG) nr 869/2003 av den 19 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för olivolja 28
*Kommissionens direktiv 2003/39/EG av den 15 maj 2003 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa propineb och propyzamid som verksamma ämnen (1) 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/360/EC
*Rådets beslut av den 17 mars 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om ändring av samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnams regering om att förebygga bedrägeri inom handeln med skodonsprodukter 33
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnam om ändring av samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Vietnams regering om att förebygga bedrägeri inom handeln med skodonsprodukter 34
Kommissionen
2003/361/EC
*Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag [delgivet med nr K(2003) 1422] (1) 36
2003/362/EC
*Kommissionens beslut av den 14 maj 2003 om upphävande av beslut 98/399/EG om godkännande av den plan som Italien har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i provinsen Varese [delgivet med nr K(2003) 1527] (1) 42
2003/363/EC
*Kommissionens beslut av den 14 maj 2003 om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i vissa områden i Belgien [delgivet med nr K(2003) 1529] (1) 43
2003/364/EC
*Kommissionens beslut av den 15 maj 2003 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2003) 1539] 45
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/365/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/365/GUSP av den 19 maj 2003 om ändring av gemensam ståndpunkt 2001/357/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia 49
2003/366/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/366/GUSP av den 19 maj 2003 om ändring av gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top