EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:105:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 105, 26 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 105
46 årgången
26 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 727/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 728/2003 av den 25 april 2003 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2003 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren 3
Kommissionens förordning (EG) nr 729/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 9
Kommissionens förordning (EG) nr 730/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 11
Kommissionens förordning (EG) nr 731/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 12
Kommissionens förordning (EG) nr 732/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 13
Kommissionens förordning (EG) nr 733/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 118:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 14
Kommissionens förordning (EG) nr 734/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 71:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 16
Kommissionens förordning (EG) nr 735/2003 av den 25 april 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 290:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 17
*Kommissionens direktiv 2003/32/EG av den 23 april 2003 om detaljerade specifikationer av kraven i rådets direktiv 93/42/EEG med avseende på medicintekniska produkter som tillverkas av vävnader av animaliskt ursprung (1) 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/289/EC
*Kommissionens beslut av den 25 april 2003 om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Belgien [delgivet med nr K(2003) 1438] (1) 24
2003/290/EC
*Kommissionens beslut av den 25 april 2003 om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna [delgivet med nr K(2003) 1437] (1) 28
2003/291/EC
*Kommissionens beslut av den 25 april 2003 om krav för att förebygga aviär influensa hos mottagliga fåglar som hålls i djurparker i Belgien och Nederländerna [delgivet med nr K(2003) 1439] (1) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top