EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:096:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 96, 12 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 96
46 årgången
12 april 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 661/2003 av den 11 april 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 662/2003 av den 11 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 117:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 3
Kommissionens förordning (EG) nr 663/2003 av den 11 april 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 70:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 5
Kommissionens förordning (EG) nr 664/2003 av den 11 april 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 289:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 665/2003 av den 11 april 2003 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 666/2003 av den 11 april 2003 om provisoriskt godkännande av användning av vissa mikroorganismer i foder (1) 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 667/2003 av den 11 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 716/96 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 668/2003 av den 11 april 2003 om permanent godkännande av en fodertillsats (1) 14
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 16
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top