EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:018:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 18, 23 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 18
46 årgången
23 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 112/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 113/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret 2003 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 114/2003 av den 22 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2003 enligt förordning (EG) nr 327/98 4
Kommissionens förordning (EG) nr 115/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av importtullar inom rissektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 116/2003 av den 22 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för olivolja 9
*Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 11

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/49/EC
*Beslut nr 2/2002 av associeringsrådet EU-Bulgarien av den 1 juli 2002 om förbättring av de regler för handeln med förädlade jordbruksprodukter som anges i protokoll nr 3 till Europaavtalet 21
2003/50/EC
*Beslut nr 4/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Ungern å andra sidan av den 9 oktober 2002 om ikraftträdande av bilagan om god laboratoriesed till protokollet till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter 51
Kommissionen
2003/51/EC
*Kommissionens beslut av den 22 januari 2003 om undantag för Frankrike från att anpassa sitt nationella statistiksystem till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 [delgivet med nr K(2003) 290] 52
2003/52/EC
*Kommissionens beslut av den 22 januari 2003 om undantag för Spanien från att anpassa sitt nationella statistiksystem till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 [delgivet med nr K(2003) 292] 54

Rättelser
Rättelse till rådets direktiv 2002/92/EG av den 3 december 2002 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster (EGT L 331 av den 7.12.2002) 55
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top