EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:007:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 7, 11 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 7
46 årgången
11 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 41/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 42/2003 av den 10 januari 2003 om inledande av anbudsförfarande för försäljning av vinalkohol uteslutande avsedd att användas som bränsle i tredje länder 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 43/2003 av den 23 december 2002 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 beträffande stöd till lokal produktion av vegetabiliska produkter i Europeiska unionens yttersta randområden 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 44/2003 av den 10 januari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2584/2000 om införande av ett system för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött som fraktas med vägtransport till Ryska federationen 58
*Kommissionens förordning (EG) nr 45/2003 av den 10 januari 2003 om rättelse av förordning (EEG) nr 1274/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg 60
*Kommissionens förordning (EG) nr 46/2003 av den 10 januari 2003 om ändring av handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker när det gäller blandningar av färsk frukt och färska grönsaker av olika arter i samma förpackning 61
*Kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 av den 10 januari 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2200/96 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av bestämmelser för blandningar av olika arter av färsk frukt och färska grönsaker i samma förpackning 65
Kommissionens förordning (EG) nr 49/2003 av den 10 januari 2003 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2002 till 28 februari 2003 68
Kommissionens förordning (EG) nr 50/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002 70
Kommissionens förordning (EG) nr 51/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1897/2002 71
Kommissionens förordning (EG) nr 52/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002 72
Kommissionens förordning (EG) nr 53/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 73

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/9/EC
*Rådets beslut av den 10 december 2002 om uppfyllandet av villkoren i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 8.4 i protokoll nr 2 till Europaavtalet 74
Kommissionen
2003/10/EC
*Kommissionens rekommendation av den 10 januari 2003 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel för 2003 [delgivet med nr K(2002) 5556] (1) 76
2003/11/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av rådets direktiv 85/511/EEG när det gäller förteckningarna över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus [delgivet med nr K(2002) 5559] (1) 82
2003/12/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen, när det gäller Förenta staterna och Schweiz [delgivet med nr K(2002) 5560] (1) 84
2003/13/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om tillfällig införsel av hästar som deltar i förolympiska testtävlingarna 2003 i Grekland [delgivet med nr K(2002) 5561] (1) 86
2003/14/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 2001/783/EG när det gäller skydds- och övervakningszoner för bluetongue samt villkor för förflyttning av djur för omedelbar slakt [delgivet med nr K(2002) 5562] (1) 87
2003/15/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma i Slovenien [delgivet med nr K(2002) 5564] (1) 90
2003/16/EC
*Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av beslut 2000/159/EG om preliminärt godkännande av restsubstansplaner från tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2002) 5565] (1) 91
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top