EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:001:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 1, 04 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 1
46 årgången
4 januari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 2/2003 av den 19 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2248/2001 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Kroatien å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien 26
*Rådets förordning (EG) nr 3/2003 av den 19 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 153/2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 30
Kommissionens förordning (EG) nr 4/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 5/2003 av den 27 december 2002 om fastställande för år 2003 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 6/2003 av den 30 december 2002 om spridning av statistik om varutransport på väg (1) 45
Kommissionens förordning (EG) nr 7/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 50
Kommissionens förordning (EG) nr 8/2003 av den 3 januari 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 56
Kommissionens förordning (EG) nr 9/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 59
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 61
Kommissionens förordning (EG) nr 11/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002 63
Kommissionens förordning (EG) nr 12/2003 av den 3 januari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 64
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda 65

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/1/EC
*Kommissionens beslut av den 18 december 2002 om de nationella bestämmelser om begränsning av import och utsläppande på marknaden av vissa klorhaltiga NK-gödselmedel med hög kvävehalt som anmälts av Republiken Frankrike enligt artikel 95.5 i EG-fördraget [delgivet med nr K(2002) 5113] (1) 72
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top