EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:358:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 358, 31 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 358
45 årgången
31 december 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003-2007 (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 28
*Rådets förordning (EG) nr 2369/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn 49
*Rådets förordning (EG) nr 2370/2002 av den 20 december 2002 om införande av en nödåtgärd från gemenskapen för skrotning av fiskefartyg 57
*Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken 59
*Rådets förordning (EG) nr 2372/2002 av den 20 december 2002 om särskilda åtgärder för kompensation till fiskeri-, skaldjurs- och vattenbrukssektorerna i Spanien som drabbats av oljeläckaget från fartyget Prestige 81
Kommissionens förordning (EG) nr 2373/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 84
Kommissionens förordning (EG) nr 2374/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 3499978 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 86
*Kommissionens förordning (EG) nr 2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 88
*Kommissionens förordning (EG) nr 2376/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 92
*Kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92 95
*Kommissionens förordning (EG) nr 2378/2002 av den 27 december 2002 om undantag från förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn 101
*Kommissionens förordning (EG) nr 2379/2002 av den 30 december 2002 om godkännande av de kontroller som görs i Slovakien av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen 108
*Kommissionens förordning (EG) nr 2380/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land 117
*Kommissionens förordning (EG) nr 2381/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermen 119
*Kommissionens förordning (EG) nr 2382/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (1) 120
*Kommissionens förordning (EG) nr 2383/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2366/98 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/1999-2003/2004 122
*Kommissionens förordning (EG) nr 2384/2002 av den 30 december 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 2837/93 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas 124
*Kommissionens förordning (EG) nr 2385/2002 av den 30 december 2002 om fortsatt tillämpning och ändring av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredje länder 125
Kommissionens förordning (EG) nr 2386/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 128
Kommissionens förordning (EG) nr 2387/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 130
Kommissionens förordning (EG) nr 2388/2002 av den 30 december 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 132
Kommissionens förordning (EG) nr 2389/2002 av den 30 december 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 134
Kommissionens förordning (EG) nr 2390/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 136
Kommissionens förordning (EG) nr 2391/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 138
Kommissionens förordning (EG) nr 2392/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 139

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet och rådet
2002/1010/EC
*Europaparlamentets och rådets beslut av den 21 november 2002 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 142
Europeiska centralbanken
2002/1011/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 19 december 2002 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2003 (ECB/2002/12) 144
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top