EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:315:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 315, 19 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 315
45 årgången
19 november 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2041/2002 av den 18 november 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2042/2002 av den 18 november 2002 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2043/2002 av den 18 november 2002 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det fjärde anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1654/2002 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2044/2002 av den 18 november 2002 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1967/2002 11
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav för animaliska biprodukter 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/909/EC
*Kommissionens beslut av den 13 november 2002 om italienska regler om att frångå kraven på tillstånd för inrättningar och företag som återvinner farligt avfall i enlighet med artikel 3 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med nr K(2002) 4392] (1) 16
2002/910/EC
*Kommissionens beslut av den 18 november 2002 om förlängning av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr K(2002) 4435] (1) 21

Rättelser
Rättelse till beslut nr 184 av den 10 december 2001 om de standardblanketter som behövs för tillämpningen av rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 (E 201-E 207, E 210, E 213 och E 215) (EGT L 304 av den 6.11.2002) 22
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top