EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:305:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 305, 07 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 305
45 årgången
7 november 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1972/2002 av den 5 november 2002 om ändring av förordning (EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1973/2002 av den 5 november 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2026/97 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2002 av den 6 november 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2002 av den 5 november 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1976/2002 av den 6 november 2002 om ändring av förordning (EG) nr 21/2002 om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser och fastställande av gemenskapsstöd till de yttersta randområdena i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1977/2002 av den 6 november 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1978/2002 av den 6 november 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 17
*Kommissionens direktiv 2002/86/EG av den 6 november 2002 om ändring av direktiv 2001/101/EG beträffande den dag från och med vilken det är förbjudet att handla med produkter som inte uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/877/EC
*Rådets beslut av den 5 november 2002 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av ett avtal i form av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien om ordningar för marknadstillträde för textil- och beklädnadsprodukter 20
Avtal i form av ett samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien om ordningar för marknadstillträde för textil- och beklädnadsprodukter, paraferat i Brasilia den 8 augusti 2002 22
Kommissionen
2002/878/EC
*Kommissionens beslut av den 6 november 2002 om provtagningsplaner och de diagnostiseringsmetoder som skall tillämpas för påvisande och konstaterande av musselsjukdomarna Bonamiosis (Bonamia ostreae) och Marteiliosis (Marteilia refringens) [delgivet med nr K(2002) 4327] (1) 57
2002/879/EC
*Kommissionens beslut av den 4 november 2002 om ändring av beslut 2002/304/EG när det gäller program i Finland för att erhålla status som godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi och infektiös hematopoietisk nekros [delgivet med nr K(2002) 4290] (1) 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top