EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:270:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 270, 08 oktober 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 270
45 årgången
8 oktober 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1780/2002 av den 7 oktober 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1781/2002 av den 7 oktober 2002 om rättelse av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1782/2002 av den 7 oktober 2002 om ändring av förordning (EG) nr 884/2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2002 av den 7 oktober 2002 om faställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2002/2003 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1784/2002 av den 7 oktober 2002 om fastställande av koefficienter som är tillämpliga på spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2002/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1785/2002 av den 7 oktober 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 9
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (1) 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europeiska centralbanken
2002/777/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 26 september 2002 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2002/6) 14
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top