EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:234:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 234, 31 augusti 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 234
45 årgången
31 augusti 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1553/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1554/2002 av den 30 augusti 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1555/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1557/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1558/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1559/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1561/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2002 av den 30 augusti 2002 om upphävande av förordning (EG) nr 1866/95 om föreskrifter för tillämpningen inom ägg och fjäderfäköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen å ena sidan och Litauen, Lettland och Estland å andra sidan 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 275:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 103:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 56:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1567/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av skummjölkspulver för den fjärde anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1568/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2002 av den 30 augusti 2002 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1570/2002 av den 30 augusti 2002 om fastställande av exportbidrag för nötkött 33

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/738/EC
*Rådets beslut av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten 39
Konvention om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten 40

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1515/2002 av den 16 augusti 2002 om ändring av förordning (EG) nr 348/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Republiken Kroatien och Ukraina (EGT L 228 av den 24.8.2002) 56
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1447/2002 av den 8 augusti 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1408/2002 vad avser medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Ungern (EGT L 213 av den 9.8.2002) 56
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top