EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:203:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 203, 01 augusti 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 203
45 årgången
1 augusti 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets rambeslut av den 19 juli 2002 om bekämpande av människohandel 1
*Rådets beslut av den 22 juli 2002 om inrättande av ett ramprogram om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Agis) 5
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1393/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1394/2002 av den 31 juli 2002 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1395/2002 av den 30 juli 2002 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1396/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1397/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 1398/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av den faktiska produktionen av orensad bomull i Grekland och den nedsättning av riktpriset som följer av detta samt om undantag för regleringsåret 2001/2002 från vissa förvaltningsbestämmelser och villkor för beviljande av stöd i Grekland 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1399/2002 av den 31 juli 2002 om slutgiltigt fastställande av stödet för orensad bomull i Grekland från och med den 1 september 2001 till och med den 31 mars 2002 för regleringsåret 2001/2002 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 1401/2002 av den 31 juli 2002 om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2002/2003-2008/2009 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1402/2002 av den 31 juli 2002 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1403/2002 av den 31 juli 2002 om i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens kan beviljas som lämnats in för den delkvot II för fryst nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 954/2002 47
Kommissionens förordning (EG) nr 1404/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 48
Kommissionens förordning (EG) nr 1405/2002 av den 31 juli 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 51

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
631/2002/ECSC
*Kommissionens beslut av den 7 maj 2002 om stöd som Tyskland enligt uppgift beviljat RAG AG inom ramen för privatiseringsförfarandet av Saarbergwerke AG [delgivet med nr K(2002) 1810] (1) 52
2002/632/EC
*Kommissionens beslut av den 12 mars 2002 om den stödordning som Tyskland har genomfört till förmån för Flender Werft, AG, Lübeck [delgivet med nr K(2002) 913] (1) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top