EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:198:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 198, 27 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 198
45 årgången
27 juli 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1361/2002 av den 22 juli 2002 om fastställande av medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Litauen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1362/2002 av den 22 juli 2002 om fastställande av medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1364/2002 av den 26 juli 2002 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under dansk flagg 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1365/2002 av den 26 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 21/2002 avseende den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen vad gäller spannmål 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1366/2002 av den 26 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1557/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 814/2000 om åtgärder för att ge information om den gemensamma jordbrukspolitiken 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 1367/2002 av den 26 juli 2002 om krisdestillation i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 1368/2002 av den 26 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 1369/2002 av den 26 juli 2002 om undantag från artikel 31.10 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande bevis på ankomst till bestämmelseorten då det gäller differentierade bidrag och om tillämpningsföreskrifter för den lägsta bidragssatsen vid export av vissa mjölkprodukter 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1370/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 102:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1371/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 55:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1372/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 274:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1373/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av skummjölkspulver för den tredje anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1374/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av i vilken utsträckning sådana ansökningar om importlicenser skall beviljas som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1143/98 angående import av kor och kvigor av vissa bergraser 44
Kommissionens förordning (EG) nr 1375/2002 av den 26 juli 2002 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2002 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/622/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (1) 49

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1273/2002 av den 12 juli 2002 om utfärdande av licenser för import av vitlök (EGT L 184 av den 13.7.2002) 52
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1274/2002 av den 12 juli 2002 om utfärdande av licenser för import av vitlök (EGT L 184 av den 13.7.2002) 52
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top