EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:157:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 157, 15 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 157
45 årgången
15 juni 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland 1
*Rådets förordning (EG) nr 1031/2002 av den 13 juni 2002 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1032/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2002 av den 14 juni 2002 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1034/2002 av den 14 juni 2002 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1035/2002 av den 14 juni 2002 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1036/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 99:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1037/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 52:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1038/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 271:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1039/2002 av den 14 juni 2002 om tillfälligt upphörande med inköp av skummjölkspulver till interventionspris 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2002 av den 14 juni 2002 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för tilldelningen av ekonomiska bidrag från gemenskapen för sundhetskontroll av växter och om upphävande av förordning (EG) nr 2051/97 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2002 av den 14 juni 2002 om provisoriskt godkännande av en ny fodertillsats (1) 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2002 av den 14 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 919/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 vad avser bananproducentorganisationer 43
*Kommissionens beslut nr 1043/2002/EKSG av den 14 juni 2002 om ändring av både beslut nr 283/2000/EKSG beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med ursprung i bland annat Republiken Indien, och beslut nr 284/2000/EKSG beträffande införande av en slutgiltig utjämningstull på samma produkter, samt om godtagande av ett åtagande 45
Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 50
Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1046/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1048/2002 av den 14 juni 2002 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 54
Kommissionens förordning (EG) nr 1049/2002 av den 14 juni 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 55
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top