EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:112:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 112, 27 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 112
45 årgången
27 april 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 719/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 720/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av en procentsats för godkännande av avtal om frivillig destillation av bordsvin och ett tillfälligt stopp för anmälningar av nya avtal om frivillig destillation av bordsvin 3
Kommissionens förordning (EG) nr 721/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 96:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 4
Kommissionens förordning (EG) nr 722/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 49:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 6
Kommissionens förordning (EG) nr 723/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 268:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 7
Kommissionens förordning (EG) nr 724/2002 av den 26 april 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 8
Kommissionens förordning (EG) nr 725/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 9
Kommissionens förordning (EG) nr 726/2002 av den 26 april 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 11
Kommissionens förordning (EG) nr 727/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 728/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 16
Kommissionens förordning (EG) nr 729/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 17
Kommissionens förordning (EG) nr 730/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 18
Kommissionens förordning (EG) nr 731/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 19
Kommissionens förordning (EG) nr 732/2002 av den 26 april 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 20
*Kommissionens direktiv 2002/35/EG av den 25 april 2002 om ändring av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (1) 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/312/EC
*Rådets beslut av den 15 april 2002 om godtagande på Europeiska gemenskapens vägnar av 2001 års avtal om fastställande av instruktionen för Internationella studiegruppen för jute 34
2001 års avtal om fastställande av instruktionen för internationella studiegruppen för jute 35
Kommissionen
2002/313/EC
*Kommissionens beslut av den 26 april 2002 om ändring av besluten 2001/925/EG, 2002/33/EG och 2002/209/EG för att förlänga vissa skyddsåtgärder och detaljerade villkor avseende klassisk svinpest i Spanien [delgivet med nr K(2002) 1501] (1) 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top