EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:063:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 63, 06 mars 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 63
45 årgången
6 mars 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet 1
*Rådets beslut av den 28 februari 2002 om kontrollåtgärder och straffbestämmelser avseende den nya syntetiska drogen PMMA 14
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 413/2002 av den 5 mars 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 414/2002 av den 5 mars 2002 om beslut om att inte anta anbud som lämnats in under den tjugonde delanbudsinfordringen enligt förordning (EG) nr 690/2001 17
Kommissionens förordning (EG) nr 415/2002 av den 5 mars 2002 om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1065/2001 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 416/2002 av den 5 mars 2002 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien 19
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/2/EG av den 28 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar och om upphävande av kommissionens direktiv 91/357/EEG 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/189/EC
*Kommissionens beslut av den 5 mars 2002 om ändring av beslut 2001/783/EG när det gäller de skydds- och övervakningszoner som inrättats i gemenskapen när det gäller bluetongue i Italien [delgivet med nr K(2002) 847] (1) 26
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top