Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:024:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 24, 26 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 24
45 årgången
26 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 134/2002 av den 22 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2531/98 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver 1
Kommissionens förordning (EG) nr 135/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2002 av den 25 januari 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 4
Kommissionens förordning (EG) nr 137/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 90:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 5
Kommissionens förordning (EG) nr 138/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 43:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 139/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 262:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 140/2002 av den 25 januari 2002 om upprättande av den prognostiserade försörjningsbalansen för spannmålsprodukter och torkat foder till de mindre Egeiska öarna för 2002 och om ändring av förordning (EG) nr 3175/94 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 141/2002 av den 25 januari 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 142/2002 av den 25 januari 2002 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 143/2002 av den 24 januari 2002 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 571/88 inför uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket år 2003, 2005 och 2007 16
Kommissionens förordning (EG) nr 144/2002 av den 25 januari 2002 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i januari 2002 enligt förordning (EG) nr 327/98 29
Kommissionens förordning (EG) nr 145/2002 av den 25 januari 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 146/2002 av den 25 januari 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa europeiska länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 32
Kommissionens förordning (EG) nr 147/2002 av den 25 januari 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/2001 33
Kommissionens förordning (EG) nr 148/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 34
Kommissionens förordning (EG) nr 149/2002 av den 25 januari 2002 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 35
Kommissionens förordning (EG) nr 150/2002 av den 25 januari 2002 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det artonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 36
Kommissionens förordning (EG) nr 151/2002 av den 25 januari 2002 om att inte fullfölja det 282:a delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2002/60/EC
*Rådets beslut av den 22 januari 2002 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2002-25 januari 2006 38
Kommissionen
2002/61/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2002 om ändring av beslut 2001/634/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från eller med ursprung i Guinea [delgivet med nr K(2001) 4868] (1) 59
2002/62/EC
*Kommissionens beslut av den 25 januari 2002 om vissa skyddsåtgärder beträffande vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importerats från Pakistan [delgivet med nr K(2002) 377] (1) 65
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top