EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:003:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 3, 05 januari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN -

L 3
45 årgången
5 januari 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning 1
Kommissionens förordning (EG) nr 7/2002 av den 4 januari 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 25
Kommissionens förordning (EG) nr 8/2002 av den 4 januari 2002 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på sockerhirs till Spanien från tredje land 27
Kommissionens förordning (EG) nr 9/2002 av den 4 januari 2002 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land 29
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2002 av den 4 januari 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 30
Kommissionens förordning (EG) nr 11/2002 av den 4 januari 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 31
Kommissionens förordning (EG) nr 12/2002 av den 4 januari 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 34
Kommissionens förordning (EG) nr 13/2002 av den 4 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 713/2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/5/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om bidragsberättigande av vissa medlemsstaters förväntade utgifter för året 2001 för att genomföra systemen för kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2001) 4611] 38
2002/6/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om bidragsberättigande av utgifter som syftar till att bidra till vissa åtgärder som vissa medlemsstater planerar för år 2002 för att genomföra systemen för kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2001) 4613] 45
2002/7/EC
*Kommissionens beslut av den 28 december 2001 om ändring av beslut 98/371/EG när det gäller djurhälsointyg för viss import av färskt kött [delgivet med nr K(2001) 4666] (1) 50
2002/8/EC
*Kommissionens beslut av den 28 december 2001 om fastställande av metoder för genetisk identifiering av renrasiga avelsdjur av nötkreatur och om ändring av besluten 88/124/EEG och 96/80/EG [delgivet med nr K(2001) 4709] (1) 53
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top