EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:327:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 327, 12 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 327
44 årgången
12 december 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav 1
*Rådets förordning (EG) nr 2415/2001 av den 10 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2666/2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2416/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2417/2001 av den 11 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1500/2001 och om höjning till 100000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det finska interventionsorganet 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2418/2001 av den 11 december 2001 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 1500199 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2420/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 33
Kommissionens förordning (EG) nr 2421/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/882/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om ett statligt stöd som genomförts av Frankrike i form av utvecklingsstöd till kryssningsfartyget "Le Levant", som byggts av Alstom Leroux Naval och är avsett att användas i Saint-Pierre-et-Miquelon [delgivet med nr K(2001) 2435] (1) 37
2001/883/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2001 om ändring av beslut 2001/650/EG om beviljandet av stöd till produktionen av bordsoliver i Spanien [delgivet med nr K(2001) 3918] 43
2001/884/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2001 om ändring av beslut 2001/658/EG om beviljande av stöd till produktionen av bordsoliver i Italien [delgivet med nr K(2001) 3927] 44
2001/885/EC
*Kommissionens beslut av den 6 december 2001 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Republiken Lettland under föranslutningsperioden 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top