EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:253:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 253, 21 september 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 253
44 årgången
21 september 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1843/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1844/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den åttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1845/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1846/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1847/2001 av den 20 september 2001 om inledande av anbudsfarande nr 41/2001 EG för vinalkohol för nya industriella användningsområden 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1848/2001 av den 20 september 2001 om utfärdande av exportlicens för vin 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1849/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av den beräknade produktionen av orensad bomull för regleringsåret 2001/2002 och av den preliminära sänkningen av riktpriset 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2001 av den 20 september 2001 om öppnande av tilläggskvoter för import till gemenskapen under kvotåret 2002 av vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredje länder som deltar i de handelsmässor som äger rum i Europeiska gemenskapen i november 2001 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2001 av den 20 september 2001 om rättelse av förordning (EG) nr 2571/97 om försäljningen av smör till sänkta priser och om beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av närmare bestämmelser om att göra vissa uppgifter tillgängliga för allmänheten och om skydd av uppgifter som skall tillhandahållas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1853/2001 av den 20 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1854/2001 av den 20 september 2001 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1855/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1856/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2001 av den 20 september 2001 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1858/2001 av den 20 september 2001 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1859/2001 av den 20 september 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2001 av den 20 september 2001 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1789/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1861/2001 av den 20 september 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1862/2001 av den 20 september 2001 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i september 2001 enligt förordning (EG) nr 2603/97 32

Rättelser
Rättelse till kommissionens direktiv 2001/15/EG av den 15 februari 2001 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i specialdestinerade livsmedel (EGT L 52 av den 22.2.2001) 34
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top