EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:210:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 210, 03 augusti 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 210
44 årgången
3 augusti 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1585/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1586/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den andra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1587/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1588/2001 av den 2 augusti 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1589/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av det minimipris som skall betalas till producenter för obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1590/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande för regleringsåret 2001/2002 av stöd till odling av druvor avsedda för framställning av vissa torkade druvsorter 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1592/2001 av den 2 augusti 2001 om rättning av förordningarna (EG) nr 562/2000 och (EG) nr 690/2001 inom nötköttssektorn 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1593/2001 av den 2 augusti 2001 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1594/2001 av den 2 augusti 2001 om rättelse av förording (EG) nr 1581/2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1595/2001 av den 2 augusti 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1596/2001 av den 2 augusti 2001 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1597/2001 av den 2 augusti 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1598/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1599/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1600/2001 av den 2 augusti 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
597/2001/ECSC
*Kommissionens beslut av den 11 april 2001 om att ge Förenade kungariket tillstånd att ge statligt stöd till nio kolbrytningsanläggningar för att täcka rörelseförluster uppkomna under perioden 17 april-31 december 2000, samt att revidera sin omstruktureringsplan för kolindustrin [delgivet med nr K(2001) 1089] (1) 32
2001/598/EC
*Kommissionens beslut av den 11 juli 2001 om ändring av beslut 94/984/EG om djurhälso- och hygienkrav och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från tredje länder och om upphävande av beslut 96/181/EG, 96/387/EG, 96/712/EG och 97/593/EG [delgivet med nr K(2001) 1841] (1) 37
2001/599/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juli 2001 om det förslag till nationella bestämmelser om att begränsa användning och utsläppande på marknaden av kreosot som anmälts av Konungariket Nederländerna [delgivet med nr K(2001) 1911] (1) 46
2001/600/EC
*Kommissionens beslut av den 17 juli 2001 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur från Bulgarien med anledning av att bluetongue brutit ut och om upphävande av beslut 1999/542/EG om ändring av beslut 98/372/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande nötkreatur och svin från vissa europeiska länder, för att beakta vissa aspekter i förhållande till Bulgarien och om ändring av beslut 97/232/EG om att upprätta en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna får importera får och getter [delgivet med nr K(2001) 1930] (1) 51
2001/601/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2001 om ändring av beslut 1999/283/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från vissa afrikanska länder, för att ta hänsyn till djurhälsoläget i Sydafrika [delgivet med nr K(2001) 1977] (1) 58
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top