EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:203:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 203, 28 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 203
44 årgången
28 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 252:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 80:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 33:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2001 av den 27 juli 2001 om handelsnormer för huvudsallat, frisésallat och escarolesallat 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1544/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det åttonde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1545/2001 av den 27 juli 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 272:a delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordningar (EEG) nr 1627/89 och (EG) nr 1136/2001 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/572/EC
*Rådets beslut av den 23 juli 2001 om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet 16
2001/573/EC
*Rådets beslut av den 23 juli 2001 om ändring vad gäller avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG 18
Kommissionen
2001/574/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juli 2001 om fastställande av den produkt som skall användas för gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen [delgivet med nr K(2001) 1728] 20
2001/575/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juli 2001 om erkännande av Slovakien och Slovenien som fria från Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al. [delgivet med nr K(2001) 1894] 22
2001/576/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juli 2001 om godkännande av Italiens program för att ge zoner samt fiskodlingar i icke-godkända zoner status som godkända med avseende på infektiös hematopoietisk nekros och viral hemorragisk septikemi och om upphävande av kommissionens beslut 98/359/EEG och 2000/310/EG [delgivet med nr K(2001) 1895] (1) 23
2001/577/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om fastställande av det datum då avsändning från Portugal av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 22.2 i beslut 2001/376/EG [delgivet med nr K(2001) 2363] (1) 27
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top