EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:201:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 201, 26 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 201
44 årgången
26 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1512/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött 1
*Rådets förordning (EG) nr 1513/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av förordning nr 136/66/EEG och förordning (EG) nr 1638/98 vad gäller en förlängning av giltighetstiden för stödsystemet och kvalitetsstrategin för olivolja 4
*Rådets förordning (EG) nr 1514/2001 av den 23 juli 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle 8
*Rådets förordning (EG) nr 1515/2001 av den 23 juli 2001 om de åtgärder som gemenskapen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtionionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1518/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den första delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1519/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1520/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1521/2001 av den 25 juli 2001 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter kan godkännas som har inlämnats under juli 2001 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1216/2001 för Estland, Lettland och Litauen 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1522/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2001 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1374/98 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1523/2001 av den 25 juli 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europeiska centralbanken
2001/566/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 5 juli 2001 om ändring av beslut ECB/1998/4 om antagandet av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal (ECB/2001/6) 25
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top