EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:191:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 191, 13 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 191
44 årgången
13 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1411/2001/EG av den 27 juni 2001 om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar stadsutveckling 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1412/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1413/2001 av den 12 juli 2001 om ändring för sjätte gången av förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1414/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 2000/2001 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1415/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 1999/2000 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1416/2001 av den 12 juli 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1417/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1419/2001 av den 12 juli 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1420/2001 av den 12 juli 2001 om begränsning av giltighetstiden för exportlicenser för vissa bearbetade produkter av spannmål 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1421/2001 av den 12 juli 2001 om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa bearbetade spannmålsprodukter 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1423/2001 av den 12 juli 2001 om i vilken utsträckning godkännande kan ske av ansökningar om tullkvoter i enlighet med förordning (EG) nr 1081/1999 om import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1424/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 943/2001 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1425/2001 av den 12 juli 2001 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1427/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1428/2001 av den 12 juli 2001 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 41
*Kommissionens direktiv 2001/54/EG av den 11 juli 2001 om upphävande av direktiv 79/1066/EEG som fastställer gemenskapens analysmetoder för test av kaffe- och cikoriaextrakt (1) 42

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/527/EC
*Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté [delgivet med nr K(2001) 1501] (1) 43
2001/528/EC
*Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté [delgivet med nr K(2001) 1493] (1) 45
2001/529/EC
*Kommissionens beslut av den 12 juli 2001 om att möjliggöra för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för de nya verksamma ämnena bensoesyra och BAS 615H (cinidonetyl) [delgivet med nr K(2001) 1861] (1) 47

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1400/2001 av den 10 juli 2001 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EGT L 189 av den 11.7.2001) 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top