EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:182:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 182, 05 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 182
44 årgången
5 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets rambeslut av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1347/2001 av den 28 juni 2001 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1348/2001 av den 4 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1349/2001 av den 4 juli 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1531/2000 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1350/2001 av den 4 juli 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1351/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1352/2001 av den 4 juli 2001 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med vissa vegetabiliska oljor 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 1353/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2257/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning av Madeira med vissa vegetabiliska oljor 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 beträffande de personer och enheter vars tillgångar skall spärras och de enheter och organ som undantas från flygförbudet med avseende på talibanerna i Afghanistan 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1355/2001 av den 4 juli 2001 om undantag från förordning (EG) nr 1644/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädesslag 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1356/2001 av den 4 juli 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel 25
*Kommissionens beslut nr 1357/2001/EKSG av den 4 juli 2001 om ändring av beslut nr 283/2000/EKSG om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med ursprung i bl.a. Indien 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2001 av den 4 juli 2001 om särskilda informationsåtgärder inom nötköttssektorn 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2001 av den 4 juli 2001 om fastställande för juni månad 2001 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1360/2001 av den 3 juli 2001 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1361/2001 av den 4 juli 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1362/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1327/2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1364/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1310/2001 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1365/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1289/2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 54

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/501/EC
*Rådets beslut av den 25 juni 2001 om utnämning av en belgisk suppleant i Regionkommittén 55
Kommissionen
2001/502/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juni 2001 om att tillfälligt tillåta saluföring av utsäde av vissa arter som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 69/208/EEG [delgivet med nr K(2001) 1294] (1) 56
2001/503/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juni 2001 om informations- och offentlighetsåtgärder som skall vidtas av de länder som mottar stöd genom det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 58
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top