EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:121:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 121, 01 maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 121
44 årgången
1 maj 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 842/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 843/2001 av den 30 april 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 3
Kommissionens förordning (EG) nr 844/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 845/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 8
Kommissionens förordning (EG) nr 846/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av importtullar inom rissektorn 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 847/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av interventionströsklar för blomkål, persikor, nektariner och bordsdruvor för regleringsåret 2001/2002 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 848/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 2000/2001 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 849/2001 av den 30 april 2001 om minskning av gemenskapskompensationen för återtagande av persikor och nektariner för regleringsåret 2001/2002 till följd av att interventionströskeln för regleringsåret 2000/2001 har överskridits 16
Kommissionens förordning (EG) nr 850/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 17
Kommissionens förordning (EG) nr 851/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 19
Kommissionens förordning (EG) nr 852/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 22
Kommissionens förordning (EG) nr 853/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 24
Kommissionens förordning (EG) nr 854/2001 av den 30 april 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 26
Kommissionens förordning (EG) nr 855/2001 av den 30 april 2001 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 28
Kommissionens förordning (EG) nr 856/2001 av den 30 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 30
Kommissionens förordning (EG) nr 857/2001 av den 30 april 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 32
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/339/EC
*Kommissionens beslut av den 18 april 2001 om skriftväxlingen om ändring av punkt B i bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien om ömsesidigt skydd och kontroll av vinbenämningar [delgivet med nr K(2001) 1080] 45
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top