EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:084:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 84, 23 mars 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 84
44 årgången
23 mars 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 558/2001 av den 19 mars 2001 om förlängning med upp till ett år av finansieringen av vissa enligt avdelning IIa i förordning (EEG) nr 1035/72 godkända planer för förbättring av kvaliteten och saluföringsmöjligheterna 1
Kommissionens förordning (EG) nr 559/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 560/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av delbetalningar avseende produktionsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 2000/2001 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 561/2001 av den 22 mars 2001 om tillfällig avvikelse från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 562/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 7
Kommissionens förordning (EG) nr 563/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 11
Kommissionens förordning (EG) nr 564/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 14
Kommissionens förordning (EG) nr 565/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 16
Kommissionens förordning (EG) nr 566/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 17
Kommissionens förordning (EG) nr 567/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 18
Kommissionens förordning (EG) nr 568/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 19
Kommissionens förordning (EG) nr 569/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 20
Kommissionens förordning (EG) nr 570/2001 av den 22 mars 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2001/224/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om nedsättning av punktskattesatser och befrielse från punktskatter för vissa mineraloljor som används för särskilda ändamål 23
2001/225/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om tillåtelse i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG för Förbundsrepubliken Tyskland att tillämpa en differentierad punktskattesats för vissa mineraloljor, när dessa används för särskilda ändamål 30
2001/226/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om tillåtelse i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG för Italienska republiken att tillämpa en nedsatt punktskattesats på vissa mineraloljor när dessa används för särskilda ändamål 31
2001/227/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om tillåtelse i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG för Republiken Frankrike att tillämpa en differentierad punktskattesats på vissa mineraloljor när dessa används för särskilda ändamål 32
2001/228/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om tillåtelse i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG för Nederländerna att tillämpa en differentierad punktskattesats på dieselolja som förbrukas av taxibilar under 2000 33
2001/229/EC
*Rådets beslut av den 12 mars 2001 om tillåtelse i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG för Nederländerna att tillämpa en differentierad punktskattesats på dieselolja med låg svavelhalt 34
Kommissionen
2001/230/EC
*Kommissionens beslut av den 21 februari 2001 om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av ferrokisel med ursprung i Brasilien, Kazakstan, Folkrepubliken Kina, Ryssland, Ukraina och Venezuela [delgivet med nr K(2001) 414] 36
2001/231/EC
*Kommissionens beslut av den 13 mars 2001 om att möjliggöra för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för de nya verksamma ämnena IKI 1145; TO 1145 (fostiazat), CGA 329351 (metalaxyl-m), MON 37500 (sulfosulfuron) och Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus [delgivet med nr K(2001) 698] (1) 55
2001/232/EC
*Kommissionens beslut av den 13 mars 2001 om Konungariket Nederländernas förslag till förordning om märkning av fjäderfäkött [delgivet med nr K(2001) 704] (1) 57
2001/233/EC
*Kommissionens beslut av den 14 mars 2001 om ändring av beslut 2000/418/EG i fråga om maskinurbenat kött och ryggrad från nötkreatur [delgivet med nr K(2001) 705] (1) 59
2001/234/EC
*Kommissionens beslut av den 22 mars 2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Irland [delgivet med nr K(2001) 985] (1) 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top