EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:332:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 332, 28 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 332
43 årgången
28 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet 1
*Rådets förordning (EG) nr 2851/2000 av den 22 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Republiken Polen och om upphävande av förordning (EG) nr 3066/95 7
*Rådets förordning (EG) nr 2852/2000 av den 22 december 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Indien och Republiken Korea 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2853/2000 av den 27 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2854/2000 av den 27 december 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2855/2000 av den 27 december 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 2856/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2508/97 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser mjölk och mjölkprodukter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien och för ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 2857/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordningarna (EG) nr 1279/98, (EG) nr 1128/1999, (EG) nr 1247/1999 och (EG) nr 2335/2000 till följd av nya medgivanden för vissa nötköttsprodukter inom ramen för vissa tullkvoter 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 2858/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2125/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svampkonserver 59
*Kommissionens förordning (EG) nr 2859/2000 av den 27 december 2000 om krisdestillation enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 i vissa vinodlingsområden i Italien 61
*Kommissionens förordning (EG) nr 2860/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor för att däri inbegripa lin och hampa som odlas för fiberproduktion, fastställa regler för arealuttag samt ändra basarealerna för Grekland och Portugal 63
Kommissionens förordning (EG) nr 2861/2000 av den 27 december 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 76
Kommissionens förordning (EG) nr 2862/2000 av den 27 december 2000 om ändring av importtullar inom rissektorn 78
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester 81
Förklaring från kommissionen 90
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall 91

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/816/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2000 om att inte uppta quintozen som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2000) 4136] (1) 112
2000/817/EC
*Kommissionens beslut av den 27 december 2000 om att inte uppta permetrin som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om upphävande av tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2000) 4140] (1) 114
2000/818/EC
*Kommissionens beslut av den 19 december 2000 om att godta ett åtagande som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Indien och Republiken Korea [delgivet med nr K(2000) 3905] 116
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top