EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:308:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 308, 08 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 308
43 årgången
8 december 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2676/2000 av den 4 december 2000 om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 1
*Rådets förordning (EG) nr 2677/2000 av den 4 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1349/2000 om fastställande av vissa koncessioner genom gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalet med Estland 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2678/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2679/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2680/2000 av den 7 december 2000 om upphörande av fiske efter sill med fartyg under svensk flagg 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2681/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2682/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2683/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2684/2000 av den 7 december 2000 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2685/2000 av den 7 december 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000 24

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/772/EC
*Rådets beslut av den 4 december 2000 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén 25
Kommissionen
//
*Kommissionens arbetsordning [K(2000) 3614] 26
2000/773/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 2000 om godkännande av medlemsstaternas program för 2001 för övervakning av BSE och fastställande av gemenskapens finansiella bidrag [delgivet med nr K(2000) 3448] 35
2000/774/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 2000 om godkännande av medlemsstaternas program för 2001 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för förebyggande av zoonoser [delgivet med nr K(2000) 3639] 39
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top