EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:240:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 240, 23 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 240
43 årgången
23 september 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2008/2000 av den 22 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
*Kommissionens beslut nr 2009/2000/EKSG av den 22 september 2000 om rättelse av beslut nr 283/2000/EKSG om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, med ursprung i Republiken Bulgarien, Republiken Indien, Republiken Sydafrika, Taiwan och Förbundsrepubliken Jugoslavien, om godtagande av åtaganden som gjorts av vissa exporterande tillverkare och om avslutande av förfarandet rörande import med ursprung i Islamiska republiken Iran 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/571/EC
*Kommissionens beslut av den 8 september 2000 om metoder för veterinärkontroll av produkter från tredje land som skall föras in till frizoner, frilager, tullager eller till aktörer som tillhandahåller gränsöverskridande sjötransporter [delgivet med nr K(2000) 2532] (1) 14
2000/572/EC
*Kommissionens beslut av den 8 september 2000 om fastställande av djurhälso- och hygienkrav samt veterinärintyg för import av malet kött och köttberedningar från tredje land och om upphävande av rådets beslut 97/29/EG [delgivet med nr K(2000) 2533] (1) 19
2000/573/EC
*Kommissionens beslut av den 11 september 2000 om att inte bevilja Turks- och Caicosöarna undantag från definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" för ris enligt KN-nummer 100630[delgivet med nr K(2000) 2652] 25
2000/574/EC
*Kommissionens beslut av den 14 september 2000 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk i Färöarna [delgivet med nr K(2000) 2688] (1) 26
2000/575/EC
*Kommissionens beslut av den 20 september 2000 om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av vissa glasfibervävnader med ursprung i Taiwan [delgivet med nr K(2000) 2699] (1) 27

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2002/2000 av den 21 september 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EGT L 238 av den 22.9.2000) 28
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top