Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:229:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 229, 09 september 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 229
43 årgången
9 september 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2000 av den 8 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den 8 september 2000 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader avseende definition och överföring av information om lönernas struktur och fördelning (1) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistik över utrikeshandel (1) 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1918/2000 av den 8 september 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1919/2000 av den 8 september 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1920/2000 av den 8 september 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 32
*Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/537/EC
*Kommissionens beslut av den 14 mars 2000 om det statliga stöd som Förbundsrepubliken Tyskland planerar att genomföra till förmån för Elpro AG och dess efterträdare [delgivet med nr K(2000) 808] (1) 44
2000/538/EC
*Kommissionens beslut av den 1 september 2000 om ändring av beslut 2000/486/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Grekland [delgivet med nr K(2000) 2639] (1) 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top