EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:180:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 180, 19 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 180
43 årgången
19 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1562/2000 av den 18 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1563/2000 av den 18 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 440/2000 om fastställande för år 2000 av de årliga kvantiteter som inom ramen för tullkvoterna och kvantiteten traditionella AVS-bananer skall tilldelas "nya aktörer" 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2000 av den 18 juli 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 av den 18 juli 2000 om fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 (1) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2000 av den 18 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1567/2000 av den 18 juli 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1568/2000 av den 18 juli 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 20
*Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung 22

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/445/EC
*Rådets beslut av den 29 juni 2000 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999-2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten 27
Avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999-2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten 29
Protokoll om fastställande för perioden 3 december 1999-2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten 30
2000/446/EC
*Rådets beslut av den 17 juli 2000 om tillstånd för Italien att i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG tillämpa en differentierad punktskattesats på vissa mineraloljor som används för särskilda ändamål 39
Kommissionen
2000/447/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juni 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande förtillverkade träbaserade sandwichelement och självbärande sammansatta lätta skivelement [delgivet med nr K(2000) 804] (1) 40
2000/448/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juli 2000 om ändring av beslut 1999/187/EG om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk för räkenskapsåret 1995 [delgivet med nr K(2000) 1813] 46
2000/449/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juli 2000 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2000) 1847] 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top