EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:012:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 12, 18 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 12
43 årgången
18 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien 1
Kommissionens förordning (EG) nr 100/2000 av den 17 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
Kommissionens förordning (EG) nr 101/2000 av den 17 januari 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under januari månad 2000 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 12
Kommissionens förordning (EG) nr 102/2000 av den 17 januari 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/33/EC
*Rådets beslut av den 17 december 1999 om upphävande av beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Grekland 24
Kommissionen
2000/34/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Portugals utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(1999) 4516] 26
2000/35/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Italiens utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(1999) 4517] 28
2000/36/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Spaniens utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(1999) 4518] 30
2000/37/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Greklands utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(1999) 4519] 32
2000/38/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för att täcka Frankrikes utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(1999) 4520] 34

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2204/1999 av den 12 oktober 1999, om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 278 av den 28.10.1999) 36
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2737/1999 av den 21 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (EGT L 328 av den 22.12.1999) 36
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top