EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:184:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 184, 17 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 184
42 årgången
17 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1556/1999 av den 12 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 47/1999 om arrangemang för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1557/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1558/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 243:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1559/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den tvåhundrasjunde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1560/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den trettiofemte särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1561/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under juli månad 1999 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1562/1999 av den 16 juli 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1563/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1758/98 och om höjning till 1450000 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1564/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av det lägsta importpriset för torkade druvor för regleringsåret 1999/2000 och av den utjämningsavgift som skall tas ut vid avvikelser från detta pris 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1565/1999 av den 16 juli 1999 om fastställande av inköpspriser för lagringsorganen för icke bearbetade torkade vindruvor för regleringsåret 1999/2000 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1566/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 194/97 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedelText av betydelse för EES (1) 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1567/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1568/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/468/EC
*Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 23
Kommissionen
1999/469/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbrukText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1480] (1) 27
1999/470/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande lim för byggnadsändamålText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1478] (1) 32
1999/471/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande anordningar för uppvärmning av utrymmenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1479] (1) 37
1999/472/EC
*Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande rör, tankar och tillbehör vilka inte kommer i kontakt med vatten avsett för mänsklig förbrukningText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1482] (1) 42

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2820/98 av den 21 december 1998 om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 juli 1999–31 december 2001 (EGT L 357 av den 30.12.1998) 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top