EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:171:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 171, 07 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 171
42 årgången
7 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 6 juli 1999 om förlängning av gemensam åtgärd 97/289/GUSP, om inrättande av Europeiska unionens biståndsprogram för att stödja den palestinska myndigheten i dess insatser mot terrorhandlingar som utgår från territorier under dess kontroll 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1474/1999 av den 6 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
Kommissionens förordning (EG) nr 1475/1999 av den 6 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för viss konserverad svamp 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1476/1999 av den 6 juli 1999 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1477/1999 av den 6 juli 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3220/90 om villkor för användning av vissa enologiska metoder som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 822/87 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 1478/1999 av den 6 juli 1999 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder för regleringsåret 1998/1999 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1479/1999 av den 6 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2300/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1221/97 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1480/1999 av den 6 juli 1999 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 11
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/441/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 1999 om ändring av kommissionens beslut 92/271/EEG om import till gemenskapen av levande djur och animaliska produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Bosnien och HercegovinaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1728] (1) 17
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top